پکیج Lut اصلاح رنگ

1,490,000 تومان

اولین سیستم آموزش ترکیبی مهارت تدوین فیلم

آموزش مهارت تدوین

آموزش اصلاح و درجه بندی رنگ

تالار گفتگوی تدوینگران

ابزارهای ویژه تدوین

آموزش های بازار تدوین

پشتیبانی مستقیم مدرس

رایگان

ابزار تدوین

8 دقیقه

رایگان

ابزار تدوین

8 دقیقه

تدوینگران 1

ابزار تدوین

20 دقیقه

تدوینگران 1

ابزار تدوین

20 دقیقه